EUROAKADEMIA
  Magyar    Szlovák     Prihlásenie

  Menu
  » O nás
  » ECDL
  » EBC*L
  » ECL
  » Kurzy
  » Inštruktori
  » Galéria
  » Referencie
  » Kontakt


EBC*L

European Business Competence* Licence

Jednotný európsky ekonomický certifikát

  

 

EUROAKADEMIA ako testovacie centrum funguje od roku 2010 a umožňuje verejnosti a študentom škôl získanie EBC*L certifikátu z modulu „A“.

EBC*L je medzinárodná iniciatíva na rozšírenie základných vedomostí z podnikovej ekonomiky v Európe. Na väčšine pracovísk sa stále častejšie vyžaduje, aby uchádzači o  zamestnanie disponovali ekonomickými poznatkami, ktoré sú potrebné v hospodárskom živote, v štátnej správe a v administratíve. Mali by to byť kompetentné osoby, ktoré poznajú hospodárske ciele podnikania, ovládajú terminológiu používanú ekonómami a disponujú základnými poznatkami, ktoré sú nevyhnutné na realizáciu podnikovej  stratégie.

Po uvedomení si tohto faktu vznikla v roku 2002 v Nemecku podniková iniciatíva, ktorej cieľom bolo systematické riešenie odborného vzdelávania na základe programového a technického vybudovania vzdelávacieho systému európskeho štandardu. Renomovaní, medzinárodne uznávaní odborníci založili Kuratórium EBC*L, ktoré si vytýčilo nasledujúce ciele:

EBC*L svojím jednotným vzdelávacím a testovacím systémom má...

  1. zvýšiť všeobecnú ekonomickú vedomostnú úroveň súčasných a  budúcich uchádzačov o zamestnanie,
  2. pomáhať získať medzinárodne porovnateľné vedomosti,
  3. pomôcť prebúdzať v každej vekovej kategórii snahu o rozširovanie vedomostí v znamení celoživotného vzdelávania („lifelong learning“),
  4. uľahčiť zorientovať sa v každodennom živote.

Skúšky EBC*L sa v  súčasnosti dajú absolvovať v 32 krajinách na základe medzinárodných štandardov stanovených Kuratóriom EBC*L, počas ktorých sa záujemcovia podrobia prísnym pravidlám hodnotenia  kvality. Tento jednotný systém preverovania značne prispel k tomu, že vedomosti absolventov sa v Európe ľahšie dajú porovnávať.

Systém EBC*L tvoria  tri na seba nadväzujúce úrovne:

Ďalšie informácie nájdete na: www.ebclkft.hu

   

Látogatók ma: 2
Tegnap: 16
Összesen eddig: 46599

Copyright © 1999 - 2024 www.euroakademia.net


Kontakt

EUROAKADEMIA
Poľná ul. 4559/49a
929 01 Dunajská Streda
E-mail: info@euroakademia.net
Tel.: +421 908 797 681